Kronisk smärta

admin Hälsa, Rehabilitering, Sjukdom

Kronisk smärta kan i lekmannatermer även beskrivas som långvarig smärta. Detta är står i motsats till akut smärta, som är en plötslig nytillkommen smärtupplevelse. Kronisk smärta kan vara ständig, episodiskt förekommande eller till och med vara något som utlöses vid en specifik stimuli.

Orsaker till kronisk smärta kan variera stort. De vanligaste orsakerna är dock muskuloskeletal ryggsmärta, exempelvis ryggskott, huvudvärk, artrit, fibromyalgi, bältros, nervskador eller huvudvärk. Faktorer som infektioner, förslitningar, överbelastningar, pågående sjukdom eller tillstånd kan alla leda till kroniskt smärta.

Följderna av kronisk smärta kan resultera i depression, trötthet, sömnproblem, muskelsvagheter, muskelförtvining, läkemedelsberoende och substansmissbruk. Av denna anledning är det mycket viktigt att man går till roten av kroniskt smärta för att identifiera den underliggande orsaken. Först då kan man påbörja en anpassad behandling för att lindra smärtan och, i den utsträckning det är möjligt, bli kvitt orsaken delvis eller helt och hållet.

Med läkares godkännande kan det även vara en god idé att titta på alternativa behandlingsformer och prova sig fram för att hitta något som fungerar för ens egen situation och upplevd smärta. Naprapati är ett område många vänder sig till. Vill man utforska detta mer kan man besöka Naprapatiska.

Det finns dock fall av kronisk smärta där orsaken är okänd. Är detta fallet kan läkare alltid överväga att det är ett fall av kroniskt somatoformt smärtsyndrom. Detta betyder att personen upplever fysisk smärta på grund av psykiska orsaker. För med information om detta kan man läsa en utförlig beskrivning av syndromet på Praktisk Medicin.

Smärta är i grund och botten en helt subjektiv upplevelse. Det finns inte bara fysiska och psykiska orsaker till upplevd smärta, utan även sociala. Man har även studier som visar på att regelbunden fysisk aktivitet höjer smärttröskeln, vilket mer eller mindre betyder att den upplevda smärtan sjunker. Så hur en smärta uppfattas kan variera väldigt mycket från person till person, även när man talar om en och samma skada, sjukdom eller tillstånd.

You May Also Like..

Angående frakturer

När ett ben i kroppen bryts på något sätt kallas detta för en fraktur och ortopeder är de som specialiserat […]

Tips för en lättare graviditet

Hur en graviditet fortskrider är högst individuellt. En del har lätta graviditeter naturligt medan andra blir nästan sängliggandes. Dock finns […]

Få den vård som behövs

Det är inte alltid som det är fråga om en fysisk skada som behöver få vård. Det kan lika gärna […]