Angående frakturer

admin Hälsa, Rehabilitering, Tips

När ett ben i kroppen bryts på något sätt kallas detta för en fraktur och ortopeder är de som specialiserat sig på bland annat behandling av dessa typer av skador. Frakturer kan vara väldigt olika från fall till fall och det finns mycket runtomkring som kan påverka hur återhämtningen kommer att ske.

Frakturer kommer i olika typer och det är viktigt att detta identifieras så tidigt som möjligt. Det kan vara allt från en krossfraktur, där benet praktiskt taget pulvriserats, till en greenstick-fraktur, som mer eller mindre är en spricka på benet på ena sidan medan den fortfarande är intakt på den andra.

En fraktur är inte alltid helt uppenbar. Att vara medveten om några av de vanligaste symptomen kan därför vara bra:

  • Nedsatt funktion i den skadade kroppsdelen.
  • Smärta om ömhet på skadeområdet.
  • Smärta vid tryck i benets längdriktning.
  • Onormal rörlighet kring skadan.
  • Svullnad och en kort tid därefter blå missfärgning i underhuden.
  • Gnisslande ljud när kroppsdelen rörs.

Tas en fraktur hand om på rätt sätt och i god tid ger få frakturer ytterligare problem. Det beror dock på hur allvarlig skadan är. Komplikationer kan dock uppstå vid frakturer och några av de allvarligaste är:

  • Infektion – speciellt farligt vid öppna frakturer och kan bli livshotande om det resulterar i blodförgiftning.
  • Blödning – eftersom ben innehåller blodkärl kan en fraktur leda till ganska omfattande blödning. Blödning vid bäcken- och lårfrakturer kan vara väldigt allvarliga.
  • Muskelskada – när ett ben omgivet av muskelgrupper går av kan trycket kring frakturen bli så pass hög att blodkärlen till muskelvävnaden klämsåt och orsakar kompartmentsyndrom.
  • Nervskada – en fraktur kan även skada nerver på grund av felställning och svullnad. Detta kan resultera i stickningar eller nedsatt känsel i området. Men i värsta fall kan det brutna benet skära av nerver som då behöver sys ihop av en kirurg.

Behandling av frakturer kan variera en hel del. Så länge de har minimal felställning kan man ofta komma undan med bara ett gips. Andra mer allvarliga frakturer kan behöva dras på plats under längre tid och kan i fall som lår- och underbensfrakturer betyda att man behöver sätta en spik genom benen och sedan fästa vikter i.

Förlust av muskelmassa är väldigt vanligt och kan kräva att man påbörjar rehabilitering. Normalt sett är detta något som rekommenderas av sjukhuset men man kan även söka vård privat genom kliniker som Adolf Fredriks Fysiocenter.

You May Also Like..

Tips under graviditeten

Alla upplever nog olika typer av graviditeter och det kanske för en del behövs några bra tips på hur man […]

Tips för en lättare graviditet

Hur en graviditet fortskrider är högst individuellt. En del har lätta graviditeter naturligt medan andra blir nästan sängliggandes. Dock finns […]

Få den vård som behövs

Det är inte alltid som det är fråga om en fysisk skada som behöver få vård. Det kan lika gärna […]